Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

THAY MÀN HÌNH, MẶT KÍNH SAU IPHONE

ÉP KÍNH IPHONE MÀN HÌNH 12 PRO MAX

MÀN HÌNH IPHONE RƠI VỠ BỊ NỨT, BỂ NHƯNG CẢM ỨNG VẪN CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÉP KÍNH. GIẢM ĐƯỢC RẤT NHIỀU CHI PHÍ SO VỚI VIỆC...
Giá dịch vụ: 2.500.000đ

ÉP KÍNH MÀN HÌNH IPHONE 11 PRO MAX

MÀN HÌNH IPHONE RƠI VỠ BỊ NỨT, BỂ NHƯNG CẢM ỨNG VẪN CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÉP KÍNH. GIẢM ĐƯỢC RẤT NHIỀU CHI PHÍ SO VỚI VIỆC...
Giá dịch vụ: 1.700.000đ

ÉP KÍNH MÀN HÌNH IPHONE XS MAX

MÀN HÌNH IPHONE RƠI VỠ BỊ NỨT, BỂ NHƯNG CẢM ỨNG VẪN CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÉP KÍNH. GIẢM ĐƯỢC RẤT NHIỀU CHI PHÍ SO VỚI VIỆC...
Giá dịch vụ: 950.000đ

ÉP KÍNH MÀN HÌNH IPHONE 8 PLUS

MÀN HÌNH IPHONE RƠI VỠ BỊ NỨT, BỂ NHƯNG CẢM ỨNG VẪN CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÉP KÍNH. GIẢM ĐƯỢC RẤT NHIỀU CHI PHÍ SO VỚI VIỆC...
Giá dịch vụ: 450.000đ

ÉP KÍNH IPHONE 7 PLUS

MÀN HÌNH IPHONE RƠI VỠ BỊ NỨT, BỂ NHƯNG CẢM ỨNG VẪN CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÉP KÍNH. GIẢM ĐƯỢC RẤT NHIỀU CHI PHÍ SO VỚI VIỆC...
Giá dịch vụ: 430.000đ

ÉP KÍNH MÀN HÌNH IPHONE 6S PLUS

MÀN HÌNH IPHONE RƠI VỠ BỊ NỨT, BỂ NHƯNG CẢM ỨNG VẪN CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÉP KÍNH. GIẢM ĐƯỢC RẤT NHIỀU CHI PHÍ SO VỚI VIỆC...
Giá dịch vụ: 380.000đ

THAY MÀN HÌNH IPHONE 12 PRO MAX

THAY MÀN HÌNH IPHONE 12 PRO MAX
Giá dịch vụ: 8.000.000đ

THAY MÀN HÌNH IPHONE 11 PRO MAX

THAY MÀN HÌNH IPHONE 11 PRO MAX
Giá dịch vụ: 4.300.000đ

THAY MÀN HÌNH XS MAX

THAY MÀN HÌNH XS MAX
Giá dịch vụ: 2.350.000đ

THAY MÀN HÌNH IPHONE 8 PLUS

THAY MÀN HÌNH IPHONE 8 PLUS
Giá dịch vụ: 1.450.000đ

THAY MÀN HÌNH IPHONE 7 PLUS

THAY MÀN HÌNH IPHONE 7 PLUS
Giá dịch vụ: 1.350.000đ

THAY MÀN HÌNH IPHONE 6S PLUS

THAY MÀN HÌNH IPHONE 6S PLUS
Giá dịch vụ: 1.100.000đ

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE 12 PRO MAX

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE 12 PRO MAX
Giá dịch vụ: 1.200.000đ

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE 11 PRO MAX

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE 11 PRO MAX
Giá dịch vụ: Liên hệ

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE XS MAX

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE XS MAX
Giá dịch vụ: Liên hệ

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE 8 PLUS

THAY MẶT KÍNH SAU IPHONE 8 PLUS
Giá dịch vụ: Liên hệ
0